Pejzaże Józefa Barana – Gminny Konkurs Plastyczny

Przy okazji Gminnego Konkursu Recytatorskiego zrodził się pomysł również konkursu plastycznego – „Pejzaże Józefa Barana”. Organizatorom zależało na tym, aby nie tylko uczniowie zainteresowani poezją, ale również obdarzeni talentem plastycznym pochylili się nad wierszami tego tarnowskiego poety.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. Podsumowanie konkursu odbyło się 18 maja 1916 r. w Bibliotece Publicznej w Mikluszowicach.

Wykorzystując swoje zdolności plastyczne, chętna młodzież gimnazjalna i kl. VI –tych szkół gminy Drwinia miała za zadanie zobrazować wybrany wiersz Józefa Barana oraz wykonać kartę z cytatem, który był twórczą inspiracją. Na konkurs nadesłano 25 prac plastycznych.

Powołana zewnętrzna komisja w składzie: Pani Bernadetta Mocheta, Pani Beata Piskór i Pani Elżbieta Romańczuk oceniła prace według kryteriów zgodnych

z regulaminem.

Dyplomy za m-ca w kategorii szkoła podstawowa otrzymali:

I MIEJSCE Tadeusz Jarosz ze Szkoły Podstawowej w Świniarach,

II MIEJSCE Karolina Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej w Drwini,

III MIEJSCE Sylwia Poznańska ze Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach,

Wyróżnienia: dla Patrycji Józefat ze Szkoły Podstawowej w Dziewinie, Julii Piśko ze Szkoły Podstawowej w Drwini oraz Kamili Paluch ze Szkoły Podstawowej w Świniarach.

Dyplomy za m-ca w kategorii gimnazjum otrzymali:

I MIEJSCE Julia Gałkowska z Gimnazjum w Drwini,

II MIEJSCE Weronika Poznańska z Gimnazjum w Mikluszowicach,

III MIEJSCE Martyna Rzucidło z Gimnazjum w Mikluszowicach.

Wyróżnienia: dla Iwony Kicka i Katarzyny Data z Gimnazjum w Mikluszowicach oraz

Natalii Majta z Gimnazjum w Drwini.

Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Organizatorzy konkursu przyznali specjalne pozaregulaminowe wyróżnienie. Dyplom

i nagrodę książkową otrzymała Kinga Poznańska, ubiegłoroczna absolwentka Gimnazjum w Mikluszowicach. Zestaw jej prac zaprezentowano na wystawie towarzyszącej konkursowi. Warto dodać, że talent Kingi rozkwitał w dużej mierze w bibliotece; Kinga brała udział w wielu gminnych konkursach plastycznych i organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę w Bochni.

Podczas spotkania uczestnicy i współuczestnicy konkursu wysłuchali wierszy Józefa Barana

i notki biograficznej o poecie w wykonaniu Klaudii Olipry oraz Anny Młynarz, uczennic Gimnazjum w Mikluszowicach.

Wszystkim laureatom oraz biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja