Radny Powiatu Bocheńskiego w Klubie Małego Czytelnika

Podczas majowego spotkania Klubu Małego Czytelnika mieliśmy zaszczyt gościć Pana Tadeusza Wadasa

– Radnego Powiatu Bocheńskiego, z wykształcenia pielęgniarza a obecnie pełniącego funkcję Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Pan Tadeusz z łatwością nawiązał kontakt z najmłodszymi. Na początek opowiedział krótko czym aktualnie się zajmuje oraz na czym polega jego praca.
Ponieważ zajęcia odbyły się w przeddzień Dnia Matki, nasz gość został poproszony o przeczytanie dzieciom opowiadania pt. „Mamo, jesteś wspaniała”, a następnie wszystkim obecnym na spotkaniu mamom złożył życzenia z okazji ich święta. Spotkaniu towarzyszyły oczywiście zabawy ruchowe przy muzyce oraz zajęcia plastyczne podczas których dzieci wykonały portrety swoich mam.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za miłą atmosferę, a w szczególności Panu Tadeuszowi Wadasowi za życzliwość i poświęcenie czasu naszym najmłodszym czytelnikom.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja