Podziękowanie od Prezydenta RP

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini otrzymała pisemne podziękowanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za włączenie się do akcji „Narodowe Czytanie”, która miała miejsce dnia 7 września 2013 roku.  Jednocześnie zaproszono mieszkańców gminy Drwinia do udziału w kolejnej edycji narodowego czytania tym razem dzieł Henryka Sienkiewicza.

A oto treść listu otrzymanego z Kancelarii Prezydenta RP :

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja