Smok Wawelski w bibliotece

Zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne pod tytułem :
Smok Wawelski
w wykonaniu aktorów Studio Małych Form Teatralnych
„SZTUKA”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drwini
(budynek remizy strażackiej w Drwini)
w dniu 6 lutego 2014 (czwartek)
o godz. 14.00

Spektakl przygotowany na podstawie najbardziej znanej krakowskiej legendy. Ukazuje ważną rolę przyjaźni,
wskazuje dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami etyki. Aktorzy zwracają uwagę
dzieciom na wartości moralne: opiekuńczość, odpowiedzialność, wspólna praca i odwaga.
Podczas spektaklu dzieci biorą czynny udział na przykład naprawiając bucik Krakowianki, tańcząc
krakowiaka w oryginalnych strojach krakowskich, czy wypychając baranka siarką.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja