Radość wspólnego czytania – spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

22 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drwini przygotowane zostało spotkanie promujące dorobek literacki poetki i noblistki Wisławy Szymborskiej, patronki literackiej 2023 roku. Wisława Szymborska pisała o wszystkim – poważnie i mniej, fascynuje czytelników na całym świecie, stała się ambasadorką polskiej kultury za granicą, a jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków. Była autorką trzynastu tomów poetyckich a także eseistką, tłumaczką, krytyczką literacką, felietonistką i założycielką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1996 roku została laureatką literackiej Nagrody Nobla, a w 2011 roku uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. 

W klimat twórczość poetki podczas spotkania czytając jej wybrane wiersze wprowadzili nas

Pan Leszek Zabiegała sekretarz Gminy Drwinia, radni w osobach Pani Józefy Kular i Marii Piekarz, pracownicy bibliotek Lucyna Wąsik i Anna Szczygieł, kierownik Dziennego Domu Senior + w Woli Drwińskiej Aleksandra Solarz wraz z podopiecznym.

Wspólnie spędzony czas był także okazją do snucia długich rozmów przy filiżance kawy i herbaty, słodkim ciastku i nastrojowej muzyce, o którą zadbał Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli Pan Radosław Brydniak. Było to także spotkanie podsumowujące realizację projektu: Biblioteka! dodaj do miejsc ulubionych – promocja czytelnictwa w Gminie Drwinia ,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”,.

Za pomoc i wsparcie w trakcie realizacji zadania składamy podziękowania dla Pana Jana Pająka Wójta Gminy Drwinia.

Koordynator zadania

Gadowska Sylwia

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja