Wakacje w bibliotekach

Jak co roku w okresie wakacji Biblioteki Publiczne gminy Drwinia przygotowały dla dzieci i młodzieży szereg propozycji spędzenia czasu wolnego zarówno aktywnie jak i twórczo. W zależności od warunków atmosferycznych, zajęcia odbywały się w pomieszczeniach bibliotek a także w terenie. Były to zajęcia plastyczne, czytelnicze, gry i zabawy edukacyjne oraz zręcznościowe a także wycieczki : do kina, na basen, do lasu.
Dnia 11 lipca wybraliśmy się do kina w Bochni, gdzie obejrzeliśmy film animowany pt. „Gang wiewióra”. Zabawna opowieść rozśmieszyła każdego niezależnie od wieku. W wyjeździe udział wzięło ponad 30 dzieci z terenu gminy Drwinia.

Najmłodsi najchętniej uczestniczyli w zajęciach plastycznych oraz zabawach. Było to wspólne kolorowanie, ozdabianie prac z wykorzystaniem różnych materiałów, lepienie z modeliny, skrzynia skarbów, zmagania drużynowe i inne.

W upalne dni najlepiej sprawdza się wypoczynek nad wodą. Kilkunastoosobowa grupa dzieci wzięła udział w wyjeździe na basen w Proszówkach, gdzie pod czujnym okiem instruktorów ćwiczyła swoje umiejętności pływackie.
Biblioteki zorganizowały także wakacyjny konkurs plastyczny pt. „Moja rodzinka i ja”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce dnia 25 sierpnia. Spośród kilkudziesięciu prac biorących udział w konkursie wyróżniono następujące :
w kategorii do lat 6 : Karina Machaj (Grobla), Szymon Smentek (Mikluszowice), Mikołaj Madej (Mikluszowice)
w kategorii 7-10 lat : Patrycja Badzińska (Świniary), Justyna Gajli (Grobla), Julia Kołodziej (Grobla), Wiktoria Kołodziej (Grobla), Grzegorz Śledź (Grobla),
w kategorii 11-15 lat : Klaudia Kielan (Mikluszowice), Kinga Poznańska (Mikluszowice), Justyna Śledź (Grobla), Weronika Poznańska (Mikluszowice), Sylwia Poznańska (Mikluszowice)
Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe w postaci przyborów szkolnych i słodyczy.

Pod hasłem „Śladami historii” zorganizowana została wycieczka do Wiśnicza gdzie grupa dzieci i młodzieży miała okazję poznać historię i legendy związane z Zamkiem Kmitów i Lubomirskich. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem obejrzeli zgromadzone eksponaty pochodzące z różnych okresów historycznych, makiety zamków południowej Polski, ekspozycję rzeźb przedstawiających postać Jana Pawła II, wystawę koronek flamandzkich.

Pod tym samym hasłem Biblioteka w Mikluszowicach przygotowała pogadankę mającą na celu przybliżenie młodym mieszkańcom naszej gminy dziejów ciekawego obiektu historycznego i przyrodniczego jakim jest Góra Świetego Jana. Natomiast Biblioteki w Grobli i w Drwini zorganizowały krajoznawczą wycieczkę rowerową do Puszczy Niepołomickiej. Tam śladami największych polskich królów, którzy udawali się do puszczy na polowania przypomnieliśmy sobie legendy związane z tym kompleksem leślnym a także udaliśmy się nad Czarny Staw – największy zbiornik wodny w puszczy.

Organizacja wyżej wymienionych zajęć i wycieczek była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drwini.
Biblioteki Publiczne gminy Drwinia dziękują Paniom ze świetlic w Drwini i w Mikluszowicach za wszelką pomoc i współprace przy organizacji wakacyjnych zajęć dla dzieci.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja