Warsztaty plastyczne w Bibliotece w Mikluszowicach

W ramach realizowanego zadania ,,Biblioteka! Dodaj do miejsc ulubionych – promocja czytelnictwa w Gminie Drwinia”, podczas wakacji w Bibliotece w Mikluszowicach zorganizowane zostały warsztaty plastyczne podczas, których dzieci miały możliwość rozwijania swoich zdolności manualnych i plastycznych wykorzystując różne techniki malarskie i plastyczne.
Powstały m.in. obrazy malowane na szkle, prace plastyczne wykonane metodą quillingu.
Motywem przewodnim spotkania były postacie z bajek.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja