Wakacyjne warsztaty plastyczne w Bibliotece w Grobli

Podczas wakacyjnych zajęć dla dzieci w Bibliotece w Grobli odbyły się warsztaty malowania na szkle, które zostały zorganizowane w ramach zadania pn.” Biblioteka! dodaj do miejsc ulubionych – promocja czytelnictwa w Gminie Drwinia”. Warsztaty przebiegały w dwóch etapach. Pierwszym było wyznaczanie konturów wybranego projektu, kolejnym było wypełnianie szkicu specjalnymi farbami, które tworzyły barwną i trwałą powłokę na powierzchni szklanych ramek. Każdy z uczestników wykazał się dużą kreatywnością i pomysłowością, wykonując swoją pracę plastyczną według własnej inwencji twórczej. Dzieci miały okazję nie tylko rozwijać swoje zdolności plastyczne ale także ciekawie i twórczo spędzić swój czas wolny.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja