Wspólne czytanie “Quo vadis”

Pierwsza sobota września to już tradycyjnie wielkie święto czytania i literatury. W tym dniu w całej Polsce a także za granicą organizowana jest akcja Narodowego Czytania, polegająca na publicznym czytaniu wybitnych dzieł polskiej literatury. Lekturą, którą wybrano na tegoroczne czytanie, została powieść historyczna Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Impreza czytelnicza odbywa się po raz piąty pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

Biblioteki Publiczne Gminy Drwinia również włączyły się do akcji Narodowego Czytania, zapraszając dnia 3 września do Domu Ludowego w Drwini, miłośników dobrej literatury

do wspólnego czytania dzieła polskiego noblisty. Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Drwini rozpoczęła Pani Kierownik Gminnej Biblioteki Celina Nowak, witając przybyłych gości w stroju z epoki. Wybrane fragmenty powieści czytali zaproszeni goście, a wśród nich reprezentanci władz samorządowych : Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia oraz Pan Stefan Styczeń Radny Gminy Drwinia, przyjaciele bibliotek Pani Małgorzata Bawół, Pani Lidia Gumuła oraz Pan Józef Szczygieł, młodzież reprezentowali : Paulina Lany, Błażej Gumuła oraz Antek i Maciej Uranowscy. Wszyscy czytający otrzymali pamiątkowe egzemplarze „Quo vadis” opatrzone specjalną pieczęcią nadesłaną z Kancelarii Prezydenckiej. Na okoliczność spotkania z twórczością Henryka Sienkiewicza, przygotowano także wystawę dotyczącą postaci pierwszego polskiego noblisty, którą zdobiły portrety pisarza wykonane przez czytelników Biblioteki w Mikluszowicach.

Wspólne czytanie tej pięknej powieści o zwycięstwie prawdy i miłości, o historii wiary, która buduje silne więzi kształtujące wspólnotę, stało się dla uczestników sobotniego spotkania, czasem refleksji przynoszącym radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą. Dziękujemy naszym lektorom za udział w akcji i piękne czytanie, a wszystkim uczestnikom za przyjazną atmosferę.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja