Zapraszamy na Narodowe Czytanie “Quo vadis”

Biblioteki Publiczne Gminy Drwinia
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w ogólnopolskiej akcji :
Narodowe Czytanie “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
które odbędzie się dnia 3 września 2016 roku
w Domu Ludowym w Drwini
o godz. 18.00
Fragmenty powieści czytać będą zaproszeni goście.
Zachęcamy do przyniesienia własnego egzemplarza „Quo vadis”
w celu uzyskania okolicznościowego stempla związanego z tegoroczną akcją.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja