Zapraszamy dzieci na wakacyjne spotkania w Bibliotece!

Biblioteki Publiczne w Drwini i w Mikluszowicach serdecznie zapraszają dzieci w miesiącu sierpniu na wakacyjne spotkania w Bibliotece.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja