Zapraszamy na spotkanie Klubu Małego Czytelnika

Zapraszamy dzieci wraz rodzicem lub opiekunem

na kolejne spotkanie Klubu Małego Czytelnika

które odbędzie się dnia 22 marca 2016 (wtorek)

o godz. 17.00

w Bibliotece Publicznej w Grobli

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja