W świecie księdza Jana, poety ludzi i Boga

W środę 2 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drwini odbyła się prelekcja poświęcona postaci księdza Jana Twardowskiego, skierowana do uczniów gimnazjum.
Prezentację pt.„W świecie księdza Jana, poety ludzi i Boga”, przygotowała Pani Bernadetta Macheta – instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni. W sposób przystępny i atrakcyjny dla młodego odbiorcy, przybliżyła sylwetkę i dorobek poetycki tego niezwykłego poety. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, zilustrowanej fotografiami, muzyką
i pięknymi lirykami, pełnymi prostoty i humoru. W tym roku mija 10 rocznica śmierci księdza Jana Twardowskiego, jest to więc szczególna okazja aby przypomnieć twórczość jednego
z najpopularniejszych poetów polskich, którego wiersze i proza traktowane są jako poradniki dobrego życia.

Wspierają nas
Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nawigacja